Over artritiszorgnet

ArtritisZorgnet is een netwerksite voor mensen met reumatoïde artritis en voor zorgverleners die deskundig zijn in de zorg voor reumatoïde artritis. ArtritisZorgnet stimuleert het uitwisselen van informatie en kennis, waardoor de samenwerking tussen patiënten en diverse professionals wordt bevorderd.

ArtritisZorgnet wil bijdragen aan de beschikbaarheid van goede en passende zorg voor mensen met RA. Zorgverleners die bij het netwerk zijn aangesloten, hebben specifieke deskundigheid ten aanzien van RA. Ook hebben ze afgesproken zich te houden aan de kwaliteitscriteria van het ArtritisZorgnet.

Via de zorgzoeker kunnen mensen met RA en zorgverleners adressen van aangemelde zorgverleners vinden die deskundig zijn in de zorg van reumatoïde artritis.