Voorwaarden deelname

Om in aanmerking te komen voor registratie in het ArtritisZorgnet voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U staat – indien verplicht voor uw beroepsgroep – ingeschreven in het BIG-register.
  • U staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van uw beroepsgroep.
  • U onderschrijft de werkwijze van behandeling van het ArtritisZorgnet.
  • U onderschrijft de wijze van rapportage van het ArtritisZorgnet.
  • U voldoet aan de werkervaring en scholingseisen voor behandeling van mensen met reumatoïde artritis.
  • U maakt gebruik van een oefenruimte die voldoet aan de voorwaarden van het ArtritisZorgnet

Meer informatie vindt u in de gedetailleerde registratie-eisen per beroepsgroep:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kent een tweetal varianten: een aspirant-lidmaatschap en een volwaardig lidmaatschap. Als aspirant-lid wordt u opgenomen in de zorgzoeker van het ArtritisZorgnet en krijgt u de gelegenheid om binnen één jaar de kennis en/of werkervaring op te doen die vereist is voor een volwaardig lidmaatschap. Na één jaar vervalt uw aspirant-lidmaatschap automatisch. Wanneer u voldoet aan de eisen van volwaardig lidmaatschap, dient u zich opnieuw te registreren.

Registratie als volwaardig lid van het ArtritisZorgnet houdt in dat u aan alle gestelde voorwaarden van het ArtritisZorgnet voldoet. Op deze wijze wordt de vakbekwaamheid van de zorgverlener binnen het specifieke werkveld van het ArtritisZorgnet gewaarborgd.

Inschrijven

Om u te registreren, vult u het aanmeldingsformulier in. U ontvangt een automatische e-mailbevestiging van uw aanmelding. Hierin wordt u gevraagd om per omgaande bewijsvoering ten aanzien van uw scholing terug te sturen. Ook staat in dit bericht de wijze van betaling van de registratiekosten en contributie. Binnen vier weken na de beslissing van de commissie krijgt u bericht op uw verzoek tot registratie of herregistratie. Nadat u aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt u opgenomen in de zorgzoeker van het ArtritisZorgnet met vermelding van uw status: aspirant-lid of volwaardig lid.

Kosten

De eenmalige aanmeldingskosten voor opname in het register van het ArtritisZorgnet bedragen € 35,- (incl. BTW). Daarnaast brengt ArtritisZorgnet een jaarlijkse contributie van €100,- (incl. BTW) in rekening voor het waarborgen van de scholingsactiviteiten van het ArtritisZorgnet en voor vermelding in de zorgzoeker van het ArtritisZorgnet.

Bent u ingeschreven bij het FibroZorgnet of ArtroseZorgnet dan bedraagt de contributie €75,- bij inschrijving op een tweede zorgnet en €50,- bij inschrijving op een derde zorgnet.
Let op: enige uitzondering op de contributiegelden, is een combinatie lidmaatschap van het ArtroseZorgnet en het ArtritisZorgnet. Bent u lid van het ArtroseZorgnet, dan kunt u voor €25,- een lidmaatschap afsluiten bij het ArtritisZorgnet. U betaalt in dit geval dan geen €75,- contributie voor lidmaatschap op het tweede zorgnetwerk.

Opzeggen lidmaatschap

Onze opzegtermijn is drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Om uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen kunt u een e-mail sturen naar info@artritiszorgnet.nl. Ter controle sturen wij u een bevestiging van de opzegging.