Wie zijn wij?

De Sint Maartenkliniek heeft de rol van voortrekker op zich genomen bij het ontwikkelen van diverse netwerken voor verschillende vormen van reuma. Mede daarom is de Sint Maartenskliniek eigenaar en beheerder van dit ArtritisZorgnet.

Adviesraad

De Sint Maartenskliniek laat zich adviseren door een onafhankelijke adviesraad. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het algemene beleid en de strategie. Zij geeft feedback en fungeert als denktank voor verdere ontwikkeling van het netwerk.

In de adviesraad nemen de volgende personen zitting:
IMG_2632.JPG
Foto: vlnr Annemarie Hoogland, Babette Beumer, Marja de Lint, Gertie Schouten, Els van den Ende, Evelien van Zeeland, Dominique Hendriks, Toon van Helmond
Afwezig: Maartje Hoefnagels, José Maas, Dorine van den Wildenberg

De komende periode gaan we het netwerk verder ontwikkelen. Het aantal partners uit de eerste lijn willen we verder uitbreiden en daarnaast wordt het scholingsaanbod ontwikkeld.